Yılışık yılışık nedir?

Yılışık bir biçimde, yılışığa yakışır

Cümle içinde kullanımı

Arabalarına su dolduran yol sulayıcıları, karşıdan yılışık yılışık bakışıyorlar, kahkahalarla gülüyorlar.
- S. M. Alus

Son eklenenler

say